Coret Genealogie

Coret Genealogie

Online genealogie

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Jenneken Corstiaens

Persoonlijke gegevens

 • Geboren rond 1650 te Sint Oedenrode (Noord-Brabant).
 • Overleden voor 1704 te Oerle (Noord-Brabant).
 • Getrouwd met Lambert Janssen van Ham op zaterdag 20 januari 1674 te Sint Oedenrode (Noord-Brabant). 2 RELI ned.ger.
 • Notities: Bron: 09 DEC 1713 Oerle, Noord-Brabant, The Netherlands Oerle 296
  (1685-1716) folio L89
  9 December 1713


  Staet van inventaris gedaen maecken door Lambert janssen, ende dat vansoodanige erffhaeffelijke meubelen alser metten doot ontruijmt endenaergelaten sijn bij Jenneken Corstiaen en Maria Bartels sijne bijdegewesen huijsvrouwen ende dat ten behoeve van sijne kinderen bij devoorn: sijne huijsvrouwen verweckt bestaende in de naervolgende,

  Eerstelijck vijff weeffgetouwen alle ganck-baer
  jtem dertig weeffkammen met een
  haerlemse scheerraem en banck
  jtem dertien effenaeren en twee spoelen met 2 kroenblokken.
  in de keuken
  Eerstelijck een groote kast, daerin bevonden twee drille tafellakens,een linne dito, drie handdoeken, en negen slaeplakens soo goetals quaat,een hout geverft doostjen, een groen naijkussen, jtem een afluweijn jtemeen scapperaijke, jtem een bedtkoets, jtem een berebed, peuluwe, mettwee kussens, jtem twee bedgordijnen met een omloop van gestrieptlinnen, jtem twee witte wolle dekens, jtem een koopere bedpan,jtem drietinne schootels,jtem twee tinne teljooren, jtem drie tinne komkens, jtemeen tinne sontvat, jtem ses tinne lepels, jtem een hoogh tinne lamp,jtem een koopere koijketel, jtem een koopere handketel, jtem een koopereseij, jtem een ijsere papketel, jtem een ijsere pot met een ijserelepel, jtem twee olikannen, jtem een bierkan, jtem een stand met eenscherbord, jtem een asback, jtem een houtere temis, jtem een koijback,jtem een ront brand ijser hael en tangh jtem een korthael, jtem eenhanghijser met een sout doos, jtem twee viergestaepelde stoelen, jtemvijff drie gestaepelde dito, jtem een schup en rieck met breekrieck,jtem een gaffelken, jtem een grove seeff, jtem een sneijback, jtem eenwand, jtem een groote waskuijp, jtem een leer, jtem een kreuijwagen eenmelkstoel, jtem ses vlegels, jtem drie meelsacken, jtem een gootbanck.
  In de Kamer
  eerstelijk een kist en daer in bevonden een wit gestreept kinderdeken,jtem seven slaepmutsen, soo goet als quaet, jtem twee vrouwe hemden,jtem twee witte linde kaeppen, jtem vier vrouwe neerstjens, tweeneusdoecken, jtem een ijsere balans met twee houtschaelen, jtem eenbacktrogh, jtem twee kleijne witte kleermantjes met een groote wittedito, jtem twee tobben, jtem twee spinnewielen, jtem een sponderick,ende een spinhekel, jtem een fijne en groeve vlashekels, jtem een kleijnleerken, jtem een groote boterpot keuls, jtem een olivaetjen, jtem eenmelcktonijnde een ophooft met een houtere scheel, jtem een houtereboterschootel, jtem een veere bed met een gestreepte blauwe tick doerosmet een hooft,jtem een groene wolle deecken, jtem nog een linne kaffebed, jtem een sneijmes, jtem een ijseren hamer, jtem een handsaegh, jtemeen span saegtjen, jtem twee booren, jtem een trecktang met een ijserebijtel, jtem een troeffel.

  Ende heeft den voorn: Lambert Janssen verclaert desen voors: staet naersijn beste kenisse opreghtelijck ende ter goede trouwe opgegeven, endaer van niets verswegente hebben off affgelaeten, en gelooft soowanneer der jets wes nog mogt verswegen sijn dat op desen staet naerreghte behoorde opgestelt te worden, ten alle tijde hem te binnenkomende op dese staet sal doen brengen en suppleren onder verbant alsnaer reghten, actum
  aldus gedaen geinventariseert ende gepasseert op heden den negendenDecember XvijC en dertien, testes schepenen dese getekend


  Notaris Inventaris Oerle 296 L 89
 • Bron: nr. 139.

Kwartierstaat

Corstiaen Jan Peters van der SandeHeijltien Willem Martens

Jenneken Corstiaens

 Lambert Janssen van Ham


Catharina Lambers van Ham

Anneken Lambers van Ham

Corstiaen Lambers van Ham


Leeftijd overzicht

Bronnen

 • 139 - (data via e-mail), Jan Rienstra

Verwantschap

Jenneken Corstiaens is de stam-overgrootmoeder van Quinten Coret.

Toon relatie.
Maak van 'Jenneken Corstiaens' de referentie.

Nakomelingen

Er is binnen de site informatie beschikbaar over:

 • 3 kinderen
 • 3 kleinkinderen
 • 2 achterkleinkinderen
 • 6 (2x)achterkleinkinderen
 • 6 (3x)achterkleinkinderen
 • 3 (4x)achterkleinkinderen
 • 2 (5x)achterkleinkinderen
 • 1 (6x)achterkleinkinderen
 • 3 (7x)achterkleinkinderen
 • 3 (8x)achterkleinkinderen
 • 2 (9x)achterkleinkinderen

Totaal zijn er 34 nakomelingen bekend in 11 generaties.

Context informatie

Vorst in geboortejaar (1650)

Stadhouder Prins Willem IIStadhouder Prins Willem II (Huis van Oranje) was van 1647 tot 1650 vorst van Nederland (ookwel 'Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden').

Van 1650 tot 1672 kende Nederland (ookwel 'Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden') zijn 'Eerste Stadhouderloze Tijdperk'.

NetStat