Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Bidprentje C.W. Zuijdveld (1926)

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Mejufrouw
Cornelia Willemina Zuijdveld,

Echtgenoote van den Heer M. van Buuren,

voorzien van de laatste H.H. Sacrementen der
Stervenden, overleden te Leidschendam den
7en November 1926 en den 10en d.a.v.
begraven op de R.K. Begraafplaats
"St Barbara" te Den Haag.


Bron Inventarisnummer: BP-0705
NetStat