Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Bidprentje J.M. Merkx (1949)

Gedenk in uwe godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger

Johanna Maria Merkx

Echtegenote van

Petrus Gerardus Coret

geboren te 's-Hertogenbosch 17 December 1881,
aldaar overleden 20 Juli 1949, voorzien van de
HH. Sacramenten der Stervenden.


Bron Inventarisnummer: BP-0912
Bron: J.M.S.M. (Hans) Coret
NetStat