Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Bidprentje C.J. Coret (1936)

In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen
de Ziel van Zaliger

Christiaan Johannes Coret


geboren te 's-Hertogenbosch 5 Juni 1917 en aldaar
overleden 29 Juni 1936, voorzien van de laatste
H.H. Sacramenten.


Bron Inventarisnummer: BP-0923
Bron: J.M.S.M. (Hans) Coret
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 22 gebruikers op deze site!