Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Bidprentje P.G. Coret (1931)

Gedenk in uwe godvruchtige geboden
de Ziel van Zaliger

Petrus Gerardus Coret

Weduwnaar van

Antonetta Geertzen

geboren te 's-Hertogenbosch 9 April 1851 en over-
leden aldaar 24 Juli 1931 na voorzien te zijn van de
laatste H.H. Sacramenten der Stervenden.


Bron Inventarisnummer: BP-0924
Bron: J.M.S.M. (Hans) Coret
NetStat