Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Willem Coret onderwerp in het boek In het licht van de fotograaf (1991)

Pagina 11:
"Soms zijn ze [fotoarchieven] gewoon verdwenen zoals het archief van fotograaf Kurt Kahle,
of dat van Willem Coret dat in 1965 werd ondergebracht bij de School voor Fotografie in Den
Haag en sindsdien spoorloos is."

Pagina 99/100:
"Willem Coret (1897-1965) kreeg zijn opleiding in Leiden en in Den Haag, waar hij een
jaar lang samenwerkte met de fotograaf Van Ojen. In 1924 begon hij voor zichzelf. Al
gauw nam hij de plaats in van Couvée en Frequin en verschenen zijn foto's in Het
Tooneel, in toneelkalenders, kranten, weekbladen en in andere publikaties, zoals een
biografie over Annie van Ees en een jubileumuitgave van het Hofstad-Tooneel. Vnaf 1929
publiceerde hij ook in de Tooneelspiegel. Dat blad vermeldde zelden de naam van de
fotograaf, maar het merendeel van de toneelfoto's die het publiceerde was van Coret.
Coret zelf probeerde in het tijdschrift de aandacht op zich te vestigen met
advertenties waarin hij zijn Inrichting voor Moderne Photografie aanprees. Coret
fotografeerde soms in het theater, maar deed het bij voorkeur in zijn serre-atelier.
Regelmatig kwam daar een vrachtauto van de schouwburg voorrijden, die de noodzakelijk
onderdelen van het decor aanleverde. Die werden in de serre opgesteld. Dan arriveerden
de toneelspelers. Ze kleedden zich om en de fotosessie kon beginnen. Willem Coret was
een man die heel goed met artiesten om kon gaan, maar wars was van ijdelheid. Het zijn
eigenschappen die te herkennen zijn aan zijn foto's. Coret retoucheerde wel, maar zijn
portretten bleven sober. Hij richte zich op het zuiver weergeven van het karakter van
zijn model. Omdat hij de ourderwetse platencamera bleef gebruiken, was kunstlicht
noodzakelijk bij opnames. De acteurs moesten poseren, waardoor de foto's minder
spontaan en wat ouderwets aandoen vergeleken met die van zijn tijdgenoot Kurt Kahle.
De spelfoto's die Coret maakte vertonen weinig variatie in camera standpunt. Hij
fotografeerde in zijn atelier altijd van rechts. Op lokatie deed hij hetzelfde,
waardoor het niet altijd duidelijk is of een foto in het atelier of in de schouwburg
is opgenomen. Vanaf 1932 tot aan de Tweede Wereldoorlog was Coret als vaste medewerker
verbonden aan De Tooneelrevue. In de oorlog moest Coret als toonaangevend fotograaf
een statieportret van N.S.B.-leider Mussert maken. Coret weigerde en vanaf die tijd
werd hem het werken onmogelijk gemaakt. Hij koos voor het verzet en legde zich toe op
het vervalsen van identiteitspapieren. Het was Willem Coret die in 1945 de arrestatie
van Mussert fotografeerde."

Vermoedelijke foto:


Pagina 105:
"Veelzeggende fragementen van foto's werden tot één nieuw geheel gecomponeerd. Kahle
gebruikte daarvoor niet alleen zijn eigen foto's, maar ook die van zijn collega's. Met name
van Willem Coret die, net als Kahle, een voorkeur had voor een diagonaal opgezette
beeldcompositie."

Bron Inventarisnummer: DI-0718
Bron: In het licht van de fotograaf - Een overzicht van de Nederlandse theaterfotografie tot 1950, Theater Cahiers 2, door Joost Groeneboer. Een uitgave van het Nederlands Theater Instituut, Amsterdam 1991. Als bron staat o.a. mevr. L.H.A. van Straaten-Coret te Rijswijk (september 1989), zij deed een exemplaar van dit boekwerk toekomen aan L.C.H. Coret.
NetStat