Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Extract doopregister J. Coret (1825)

 Uit het Doop Register der stad Gorinchem, blijkt:
dat op den derden Augustus des jaars
een duizend zeven honderd en een en negentig,
aldaar is gedoopt in de Roomsche Kerk: Joan-
nes, waarvan de ouders waren Petrus
Coret en Helena Geerts.

Voor Extract, eensluidend met boven-
gemeld Register, uitgegeven door ons
Wethouder, Ambtenaar van den Burger-
lijken Stand der Stad Gorinchem, op
heden den 28 September 1825.

Bron Inventarisnummer: ER-0125
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 32 gebruikers op deze site!