Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Extract overlijdens register H. Hoogers (1887)

Gratis krachtens art. 27 der wet van 3 Oc-
tober 1843, S.B. No 47, en het Certi-
ficaat van Onvermogen, afgegeven door
den Heer Burgermeester der
Gemeente 's-Gravenhage
van den 9 Augustus 1887.

Uit het Register van Overlijdensakten der Gemeente
Ambt Almelo, over den jare 1867 is geŽxtraheerd:
dat op den zevenentwintigsten Juli des jaars achttien
honderd zeven en zestig is overleden: Harm
Hoogers, getrouwd met Gerritje Rouwenhorst.

Voor Extract conform:
afgegeven door mij Ambtenaar
van den Burgerlijken Stand der
Gemeente Ambt Almelo, den
11 Augustus 1887.

Bron Inventarisnummer: ER-0126
Bron: Centraal Bureau Genealogie
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 16 gebruikers op deze site!