Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Extract geboorte register F.A.C. Grondel (1887)

 Uit het register van Geboorte
is geŽextraheerd, dat in het jaar Achttienhonderd en zestig
op den tienden Februari geboren is een zoon van
Hendrica Muller, weduwe van Johannes
Grondel; genaamd Franciscus Albertus
Cornelis.

Accordeert met voorz. register, afgegeven door ons
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, zonder zegel,
uithoofde van onvermogen, blijkens certificaat van den
Burgemeester van deze gemeente
in dato 10 augustus 1887 (Art. 27, A, no 10 der
Wet van den 3 October 1843, Staatsblad no 47).

's-Gravenhage, den 22 augustus 1887

Bron Inventarisnummer: ER-0127
Bron: Centraal Bureau Genealogie
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 24 gebruikers op deze site!