Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Extract overlijdensregister G.H. Mol (1872)EXTRACT

Uit het Overlijdensregister van den jare 1866
is geŽxtraheerd
dat op den zes en twintigsten Juli acht
tien honderd zes en zestig (1866)
is overleden Geertruida Hen
drica Mol, gehuwd met
Gerardus Brizee


Ik ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand
der gemeente LEIDEN, verklaar, dat het vornestaand
Extract is overeenkomstig met het bovengemeld register.

LEIDEN, den 8 October 1872

[handtekening vd Bremelen]


Gezien door ons President bij de Arrondissements-Regtbank te
LEIDEN, voor legalisatie der handteekening van den heer
vd Bremmelen, Ambtenaar van
den Burgelijken Stand der gemeente LEIDEN.

LEIDEN, den negenden Ocotober 1872

[handtekening Van Duteren ?]


Bron Inventarisnummer: ER-0144
Bron: Burgelijke Stand Gemeente Leiden, akte no. 196, via Carla Brizee
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 20 gebruikers op deze site!