Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Extract overlijdensregister P. Coret (1805)

 Extrakt uit het Register
van Overlijden berustende
in het Zieken Gasthuis
te Gorinchem, Provincie
Zuid-Holand

1805	Op den vijftienden Januarij des
jaars een duizend acht honderd en vijf
aldaar overleden : Pietter Coeret

Voor extract conform
aan voorn. Register uit-
gegeven door ons Wethouder
Ambtenaar van den Bur-
gerlijken Stand der Stad
Gorinchem den 28 Sep
tember 1825.


        ****

Bron Inventarisnummer: ER-0220
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland..
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 18 gebruikers op deze site!