Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Geboorte akte P.G. Coret (1851)

In het jaar duizend acht honderd een-en-vijftig, den elfden
dag der maand April, is voor ons Wethouder des Stad 's-Hertogenbosch,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, verschenen Petronella Arts, Vroedvrouw,
weduwe van Heronimus van Oorschot oud negen en vijftig
jaren, wonende binnen deze stad,
welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Petrus Coret, Metselaarsknecht,
oud vijftig jaren, en
Paulus Kuipers, arbeider,
oud vijf en dertig jaren, beide wonende binnen deze gemeente,  ons heeft verklaard dat
Helena Coret, zonder beroep, oud twintig jaren, wonende inde
Houthamerstraat, wijk C, nummer vier honderd acht en twintig, wonende alhier,
bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren overgisteren om acht
ure des avonds in hare tegenwoordigheid en in evengenoemde huisinge,
welk kind zal genaamd worden Petrus Gerardus
van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door
ons, en de Comparant hebbende, beide getuige verklaard niet te kunnen schrijven.

Bron Inventarisnummer: GA-0120
Bron: Rijksarchief 's-Hertogenbosch.
NetStat