Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Geboorte akte (erkenning) P.G. Coret (1870)

 In het jaar een duizend acht honderd zeventig, den twaalfden Januarij
is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente 's Hertogenbosch,
verschenen Helena Coret, zonder beroep, oud veertig jaren, wonende alhier,
welke in tegenwoordigheid van twee getuigen, als van Hendrik Bierhuizen, Leervender,
oud een en vijftig jaren, en
Johannes Bartholomeus Cosman, arbeider,
oud vijf en dertig jaren, beide wonende binnen deze Gemeente, ons heeft verklaard dat sich
bij deze te erkenen als moeder
bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, geboren alhier den negenden April
achttien honderd een en vijftig, ingeschreven in de geboorte registers onder de voor-
namen van Petrus Gerardus en als zoon van Helena Coret,
welk kind zal genaamd worden
van welke verklaring wij de tegenwoordige Akte hebben opgemaakt, die, na voorlezing, is geteekend door
ons en den eersten getuige verklarende de Comparant en de Tweede getuige niet te kunnen schrijven wegens
onervarenheid, goedkeurende de doorhaling van het Ö..

Bron Inventarisnummer: GA-0121
Bron: Rijksarchief 's-Hertogenbosch, akte 32.
NetStat