Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Geboorte akte A.W. Coret (1900)

Den zeven en twintigsten December negentien honderd,
is voor ons ambtenaar van den burgelijken stand der gemeente 's-Hertogenbosch, verschenen:
Petrus Gerardus Coret
oud twee en twintig jaren, sigarenmaker
wonende alhier, die ons heeft verklaard aangifte te doen dat alhier op den vijf en twintigsten
December deze jaars, ten zes ure, des na middags, in de woning
op den Vughtherdijk wijk J zes en dertig
is geboren een kind van de vrouwelijk kunne, dochter van hem comparanet en
van zijn echtgenoot Wilhelmina Maria Lamberdina
Zwijsen, zonder beroep, wonende alhier,
en dat aan het kind zullen gegeven wrden
de voornamen: Antonetta Wilhelmina.
De aangifte is geschied in tegenwoordigheid der getuigen: Petrus Gerarus Coret,
oud neenen veertig
jaren, sigarenmaker, en Fransicus Chris-
toffel Cammel, oud vijf en twintig
jaren, sigarenmaker, beiden wonende alhier.
De eerste getuige heeft verklaard niet te kunnen tekenen we-
gens onervarenheid.
Wij hebben deze akte aan comparant en getuigen voorgelezen.

Den ambtenaar van de burgelijkende stand voornoemd.


Bron Inventarisnummer: GA-0313
Bron: Gemeentearchief te 's-Hertogenbosch, akte 1119.
Opmerking: Akte via Willie der der Greef
NetStat