Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Getuigenis van onvermogen van Hendrik Pastoors en Josina van Waas, Gouda, 24 mei 1833

 Wijkmeester der Wijk G verklaren na gedaan onderzoek dat
De persoon van Hendrik Pastoors en Josina van
Waas
wonende in Wijk .. G No, in behoeftige omstandigheden
verkeert zoo dat zij niet in staat zijn de kosten van zegels en
leges tot het aangaan van een Huwelijk benodigd te kunnen betalen.
Gouda, den 24ste Mei 1833

Bevestigd door mij Commissaris van Politie der Stad
Gouda, den 24ste Mei 1833

De Ontvanger der Directe Belastingen te Gouda, verklaart
dat bovengemelde personen in de leggers der Directe Belastingen niet
gevonden worden.
Gouda, den 24ste Mei 1833

Burgemeester en wethouders der Stad Gouda, ge-
zien de vorenstaande verklaringen, verklaren dien ten gevolge dat zo
veel hun bekend is de persoonen van Hendrik Pastoors en
Josina van Waas
in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert dat zij niet instaat zijn
de zegel en leges gelden tot het aangaan van een Huwelijk benodigd
te kunnen betalen.
	Gouda, den 24ste Mei 1833

Bron Inventarisnummer: GO-0124
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 33 gebruikers op deze site!