Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Nationale Militie T. Klein (1852)

Nationale Militie

Provincie Zuidholland

Certificaat

De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-
Holland,
verklaart, dat Teunis Klein,
geboren te Leerdan den 20 Janurarij 1817,
van beroep grutterknecht,
zoon van Cornelis
en van Teuntje de Stegter,
binnen de Gemeente van Leerdam
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens
bij de loting is ten deel gevallen het nommer 42, hetwelk tot
heden niet opgeroepen zijn, hem tot geene dienst heeft verpligt.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 8 october 1852.

De Commissaris des Konings voornoemd.

Bron Inventarisnummer: NM-0114
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 41 gebruikers op deze site!