Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Nationale Militie F.A.C. Grondel (1887)

 De commissaris des Konings in de provincie Zuid-Holland
verklaart, dat
Franciscus Albertus Cornelis Grondel,
geboren te den Haag, den 10 februari 1860,
wonende te
den Haag,
van beroep -,
zoon van Johannes
en van Hendrica Muller,

in het inschrijvings-register van de gemeente 's-Gravenhage
van het jaar 1879, voor de lichting van het jaar 1880, is ingeschreven;
dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 434, en dat hij vervolgens
door den Militieraad, uit hoofde van broederdienst
van den dienst is vrijgesteld.

Gegeven te 's-Gravenhage, den 23 Augustus 1887.

De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland.

Bron Inventarisnummer: NM-0115
Bron: Rijksarchief Zuid-Holland.
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 58 gebruikers op deze site!