Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Afschrift overliijden A. Brisee (1828)

Afschrift

Koninkrijk der Nederlanden

De Minister voor de Nationale Nijver
heid en de Kolonien veklaart, dat uit
de bij dezelfde Departement gehoudene re
gister blijkt dat Albertus Brisee,
geboren te Amersfoort, den 17 februarij
1799, zoon van Gerardus en van Catha
rina Spaan, den 4 september 1827 met
het schip Natalie, als fuselier naar
Oost-Indie vertrokken, en dat volgens
dood-acte, Albertus Brisee (geboortig
van Amersfoort), den twintigsten Sep
tember achttien honderd achten twintig
te Segal Naroe overleden is.-
(van de nalatenschap is niet bekend).
's Gravenhage, den 11 februari 1832.
De Minister voornoemd.
Namens denzelven
De Secretaris Generaal
/get./ A.Brood(s)

Voor eensluidend Afschrift
aan de ??? overlegd bij de Huwe
lijksstukken der stad Amersfoort,
over den jare 1800 drie en dertig,
thans berusten ter Griffie der Ar
rondissements Regtbank te Amers
foort - Gratis ingevolge bewijs van
onvermogen d.d. 16 Januarij 1849.
van den Heer Burgemeester den stad
Amersfoort, afgegeven aan
G. Brizee.
De Griffier der Regtbank ???

J.L. Pesters


Bron Inventarisnummer: OA-0129
Bron: Carla Brizee
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 23 gebruikers op deze site!