Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Overlijdensakte H.P. Eckhardt (1927)

Akte No. 3905

Heden den twintigsten december negentien honderd zeven en twintig
verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgelijken Stand de gemeente 's-Gravenhage,
Wilhelmus Johannes Hendricus Bont, oud acht en dertig jaren
en Jansings, oud zestig jaren, beiden wonende alhier,
die verklaarden, dat op den achttiende dezer
des voormiddags ten half elf ure, in deze gemeente is overleden:
Hendrika Pieternalla Eckhardt, oud vier en
zeventig jaar, zonder beroep, geboren en wonende
alhier, weduwe van Willem Hollander, dochter
van Petrus Eckhardt en Pieternalla Rijntjes,
beiden overleden.
Hiervan in deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.


Dit afschrift van een akte van de burgerlijke stand stemt overeen met het origineel.
's-Gravenhage, 7 maart 1983
De amtenaar van de burgerlijke stand.


Bron Inventarisnummer: OA-0146
Bron: Carla Brizee
NetStat
Je bent niet alleen op Coret Genealogie: met jou erbij zijn er nu 35 gebruikers op deze site!