Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Overlijdensakte J. Pison (Bouchon) (1853)

In het jaar een duizend acht honderd drie en vijftig, den negen en twingtigste dag der maand september
der voor middags ten tien ure, is voor de Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Leyden
verschenen Franciscus Pison, zoon van de overledene oud zeven en veertig jaren,
Blauwverwer wonende op de Langegracht en Willem Laros, bekende van de overledene oud veertig jaren,
fabrieksbediende, wonende op de Langegracht, welke ons verklaard hebben, dat op den acht en twintigsten
september achtienhonderd drie en vijftig, snachts ten half drie ure, in het huis op de Langegracht binnen
deze Gemeente overleden is Joanna Pison ook wel genaamd Bouchon, geboren te Leyden oud zes en zeventig
jaren, zonder beroep, gewoond hebbende in voornoemd huis, Ongehuwde dochter van Hendricus Bouchon en van
Catharina Arina Ingelbregt beide overleden.

Bron Inventarisnummer: OA-0810
Bron: Gemeente archief Leiden (1853/Aktenr. 793)
Opmerking: Transcriptie door Joop Pison
NetStat