Coret Genealogie

Coret Genealogie

Transcripties

De complete stamboom online!
Switch to English
Inloggen

Extract Algemeen Stamboek van M.F.J. van Buuren

Extra uit het Algemene Stamboom van Onderofficieren en Manschappen van minder graden van het Nederlandsch Oostindisch Leger

Namen en Voornamen.

Naam: Martinus Franciscus Johannes van Buuren

Namen der ouders, datum van geboorte, geboorteplaats, laatste woonplaats en signalement.

Ouders: Johannes en Leentje de Roos
Geboren te Gouda (Z.H.)
D.d.: 3 December 1870
Laatst gewoond te: Gouda
Aangezicht: ovaal
Voorhoofd: Hoog
Oogen: blauw
Neus: gewoon
Mond: id.
Kin: rond
Haar: bruin
Wenkbrauwen: id.
Lang: 1,618 Meter


Wanneer en op welke wijze in dienst getreden, omschrijving van zijn [..]egaan en verder militaire loopbaan. 14 mei 1890 - Bij het 4e Reg[imen]t Inf[anter]ie ingedeeld als loteling van de lichting 1890 uit de gemeente Gouda (Z[ui]d Holland) onder N[ummer]o 18. 30 April 1891 - Met groot verlof 29 December 1891 - Terug 29 Juni 1892 - Met groot verlof 11 Augustus 1893 - Terug 14 September 1893 - Met groot verlof Krachtens Kon. besluit van 29 Juli 1873 No 39 (Staatsblad No 119) op den 15 September 1894 overgenomen van het 4 Reg[imen]t Inf[anter]ie als gedetacheerd bij de landmacht in Ned. IndiŽ voor 2 jaren ingaande van en met den dag der ontscheping aldaar met f 300 Grat[?] 29 September 1894 - Geemb[arkeerd] te Rotterdam aan boord van het schip La??? 5 November 1894 - Gedeb[arkeerd] te Batavia en geplaatst bij het 10 bat[ilj]on Inf[anter]ie ? December ???? - overgegaan bij het Rekrutenbat[ilj]on 22 Februari 189? - " " " 9e bat[ilj]on Inf[anter]ie 17 mei 1895 - " " " Indisch leger met eene vrijwillige verbintenis voor 6 jaren bij de koloniale troepen zowel in als buiten Europa premie f 300 (z.o.z) onder terugbeltaling van f 221.09 van de ? detachering van 2 jaar uitbetaalde gra? ad f 300 ? Juni 1895 - overgegaan bij het 10 bat[ilj]on Inf[anter]ie Bij de wet van 4 April 1892 de mili? tijd met 2 jaren verlengd. ? Februari 1896 - overgegaan bij het 13 bat[ilj]on Inf[anter]ie ? April 1896 - " " " 17 " " ? Mei 1896 - " " " 12 " " ? September 1896 - " " " ? Januari 1897 - Ter gageering in Nederland overgegaan bij subsistenenkader? te Padang Gedane veldtochten, bekomen wonden en uitstekende daden. Wanneer en op welke wijze afgegaan. 2 Augustus 1896 - bij eene esccursie in de XII Hoek?? (Atjeh) schot door de rechter hand schot door de linker knie Bij Gouv. besluit dd 5 Februari 1897 No 16 wegens voortdurende ongeschiktheid voor alle militaire diensten, ontstaan door verwonding in den strijd bekomen toegelegd een gagement ad f 400 's jaar. Het certificaat van goed gedrag toegekend. 27 Februari 1897 - den vaart vertrokken met het stoomschip Burgemeester den Tex 31 maart 1897 - Ontscheept te Amsterdam en op data aldaar afgemonsterd. Eereteeken B.K. Atjeh 1873-1896

[ Het "Ereteeken voor Belangrijke Krijgsbedrijven", ook wel "Expeditiekruis" genoemd, werd verleend aan militairen die deelgenomen hadden aan grote expedities en zich op dappere wijze betoond hadden in de strijd. Op het kruis staat de beeltenis van Koning Willem III, met de tekst "Voor Krijgsverrigtingen". Op elk van de armen van het kruis staat een ornamentale "W". Het lint is groen, met oranje randen. Op het lint werd met een zogenaamde gesp aangeduid, aan welke krijgsverrichting de militair deelgenomen had (via een inscriptie in hoofdletters): ATJEH 1873-1896 (voor krijgsverrichtingen op Atjeh en Onderhorigheden, van 1891-1896) ]

Bron Inventarisnummer: OD-0720
Bron: Museum Bronbeek
NetStat